Bonvenon al mia ĉefpaĝo!

Deutsche Version
Startseite in deutsch

Rudolf-Josef FISCHER

(matematikisto kaj lingvisto)

Rudolf FISCHER

bildo de 2009

sciencaj titoloj: dipl. matematikisto, doktoro "rerum medicinalium" (aplikataj natursciencoj en medicino), doktoro "phil." (lingvoj) kaj "Magister artium" (ĝenerala lingviko)

Pri mia familio:

Profesio:

Interesoj:

Libertempaj ŝat-okupoj:

Lingvoj:

Postenoj en kaj ekster la movado:

Mi estas membro de la Universala Esperanto-Asocio (UEA),
de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) kaj de la
Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI),
kasisto kaj membro-administranto de Esperanto por Kristanoj en Germanujo (EKG),
landa reprezentanto de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE),
honora membro de Germana Esperanto-Asocio (GEA),
estrarano de Gesellschaft für Interlinguistik (Societo por Interlingviko),
docento de Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS),
kasisto de la loka Esperanto-societo Monastera.
Mia ret-adreso: Rudolf.Fischer@esperanto.de

Oni povas skribi al mi en Esperanto, la Nederlanda, la Angla, la Portugala, la Hispana, la Itala aŭ la Malaltgermana.
Mi scipovas respondi en Esperanto, la Germana aŭ la Nederlanda.


Dato de lasta ŝanĝo: 2017-03-02